Gjennomførte kurs

 

I undermenyene under denne fanen kan dere se hvilke kurs klubben har gjennomført de siste årene!

Hvis dere har interesse for speiselle kurs som ikke er oppsatt på kurssiden eller kursinstruktører dere ønsker at klubben skal leie inn – kontakt gjerne leder i den enkelte gruppen. Link til kontaktpersoner finner dere her.