Påmeldingsskjema – Valpekurs – 6 mandager – oppstart 14.oktober 2019

Deltakernavn
Deltakers fødselsår
E-post
Gjenta e-post adresse
Adresse
Postnummer og poststed
Telefonnummer
Hundens navn
Rase eller event. blandingsrase
Hundens alder ved kursstart (Beskriv år eller mnd.)
Hundens kjønn
Erfaringer hund og eier har (eksempel: første hund, tidligere kurs og lignende)
Forventninger til kurset (for eksempel øvelser, tips mv)
Spesielle ting vi trenger å ta hensyn til (Eksempelvis utfordringer eier har hatt med hunden.)
?
Hunden må være vaksinert for å delta på våre kurs
?
Påmelding er bindende og eventuell avmelding må skje skriftlig. Ved avmelding belastes 50% av kursavgiften. Ved avmelding senere enn 30 dager før første kursdag, belastes full deltakeravgift. Betalte plasser kan fritt benyttes av andre. Unntak gis ved fremvisning av lege- eller veterinærattest. Da kan man få full refusjon eventuelt plass på tilsvarende kurs ved senere anledning.