Påmelding til Kurs for konkurranseekvipasjen OBSERVATØR, 2.-3. mars 2019

Deltakernavn - Fornavn og Etternavn
Deltakers fødselsår
E-post
Gjenta e-post adresse
Adresse
Postnummer og poststed
Telefonnummer
?
Påmelding er bindende og eventuell avmelding må skje skriftlig. Ved avmelding belastes 50% av kursavgiften. Ved avmelding senere enn 30 dager før første kursdag, belastes full deltakeravgift. Betalte plasser kan fritt benyttes av andre. Unntak gis ved fremvisning av lege- eller veterinærattest. Da kan man få full refusjon eventuelt plass på tilsvarende kurs ved senere anledning.